Czy polski sektor publiczny czeka oblężenie hakerów, podobnie jak w USA? W ostatnich latach nasiliły się ataki na szpitale, administrację