Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,9% niższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż

Rynek apteczny: po marcowych wzrostach kwietniowe spadki Po rekordowym, ponad 30 proc. wzroście sprzedaży w marcu br., w kwietniu polski rynek

Zgodnie z oczekiwaniami, marzec był pierwszym miesiącem, w którym wyraźny był wpływ pandemii na procesy gospodarcze. Poszczególne branże w różnym