W poprzednim komentarzu PMI zwracano uwagę na spadek optymizmu do najniższego poziomu od 19 miesięcy, który w lipcu 2018 r.