Z powodu pandemii w br. możliwy jest spadek eksportu żywności z Polski o ok. 8%. Sprzedaż zagraniczna może wrócić do poziomu

Jak głęboko Wenezuela pogrąża się w kryzysie, najlepiej pokazują informacje o wymianie towarowej z tym krajem. Skalę dramatu widać m.in.