Trwająca piąty tydzień kwarantanna odbija swoje piętno na gospodarce. Spadek sprzedaży w polskich firmach między 13 a 19 kwietnia można

Największe ryzyko, że kontrahent nie zapłaci w terminie za kupiony towar lub raty kredytu jest w relacjach z przedsiębiorcami z