Wyrokiem z 21 kwietnia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę francuskiego domu mody Chanel na rejestrację znaku towarowego przez