W pierwszej połowie 2020 roku polskie sądy ogłosiły upadłość wobec 286 firm. Prawie 74% z nich w momencie ogłoszenia wyroku

W 2018 r. w Europie doszło do 197 fuzji i przejęć w sektorze budownictwa Warszawa, 3 lutego 2019 r. – W

Chociaż rynek budowlany w Polsce cały czas rośnie, wiele firm i projektów balansuje na granicy rentowności. Zarówno najwięksi, jak i

W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów,