Pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio rozpoczął właśnie prowadzenie symulowanych spraw sądowych. Premierę sądu dla przedsiębiorców zaplanowano na