1 marca 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o wprowadzeniu na ternie dwóch województw drugiego stopnia alarmowego BRAVO w