Płaca minimalna stała się w Polsce już jakiś czas temu przedmiotem dyskusji, głównie w środowisku politycznym, ale też wśród pracodawców i

Wraz z nadejściem rynku kandydata, rozpoczęła się walka o pracowników. Aby zdobyć dobrego pracownika, firmy nie mogą tylko oferować wysokiej