Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje,

Blisko połowa mikro, małych i średnich przedsiębiorców uważa, że 2019 r. był dla ich firmy lepszy pod względem finansów i

Odsetek przedsiębiorców, którzy w ostatnim roku obawiali się utraty płynności finansowej wyniósł 32 proc. To o 8 punktów procentowych więcej

Przedsiębiorcy coraz częściej, także w Polsce, stawiają na zrównoważony rozwój swoich firm. Czy to nowa „moda”, która wyprze działania CSR,