W poniedziałek 9 listopada 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że wystąpił do Ministra Środowiska i Klimatu o zmianę przepisów