Warszawa – 12 października 2021 rok – Niskie stopy procentowe i towarzysząca im rosnąca inflacja to dwa filary, które w

Warszawa – 22 września 2020 rok – Epidemia i związane z nią zawirowania gospodarcze wpłynęły na decyzje i wydatki mieszkaniowe Polaków.