Dzisiejsze „minutki” ze spotkania EBC sugerują, że wśród decydentów panuje szerokie przekonanie względem tego, iż bank musi być gotowy na