Podsumowanie: Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek

Wyższe stopy procentowe i rentowności obligacji notowanych na giełdzie powinny skłonić ministra do podniesienia oprocentowania detalicznych obligacji. Powinny, ale póki

Rentowność niemieckich dziesięciolatek o włos, ale jednak, przekroczyła szczyt z maja i znalazła się na najwyższym poziomie od maja 2019

Nastroje na rynkach są ogólnie słabe. Indeksy giełdy amerykańskiej znalazły się w minionym tygodniu w korekcie spadkowej. Nie było jednego