Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VII 2021 roku.Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%).Najwyższe