Unia Europejska zacieśnia relacje z Białorusią. W środę 8 stycznia 2020 r. podpisano umowy o ułatwieniach wizowych oraz o readmisji.