Ostatnie publikacje makro ze wspólnego bloku budzą obawy. Czy czeka nas recesja?