Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej we wrześniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w sierpniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w kwietniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również