Już w maju pisaliśmy o tym, jak bardzo akcje amerykańskie stały się nadmiernie obciążone w porównaniu do akcji europejskich. Jeśli pominiemy

Chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Właśnie nastały czasy, w których firmy powinny dokonać gruntownego przeglądu swojego biznesowego arsenału. Nie tylko

W warunkach ogólnej niepewności gospodarczej, średni czas, w jakim dokonywane są płatności, rośnie w górę. W świetle wyhamowania wzrostu gospodarczego*, wiele