Warszawa, 19 maja 2021 r. – Pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, jednak są sektory, które wykorzystały tę