6 marca 2019 r. do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze

Ponad 30% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy klimat ekonomiczny w Polsce nie sprzyjał prowadzeniu działalności, a ponad