Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VIII 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym