Większość kobiet doświadczyła w swoim życiu różnych przeszkód związanych z pogodzeniem pracy z wychowaniem dzieci. Jak wynika z badań prawie

Różnica między uczestnictwem kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym jest nadal widoczna. Mimo iż Polska w rankingu analizującym sytuację kobiet