W pierwszym półroczu 2018 r. połowa rynków w regionie EMEA zanotowała wzrost popytu na nieruchomości przemysłowe i magazynowe w II