W poniedziałek 23 grudnia 2019 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o przeprowadzenie

Podwyżki cen opału to główny powód wrześniowych podwyżek kosztu utrzymania mieszkania i jego wyposażenia. Statystyczna para wydaje na opłaty za