W zależności od brzmienia umowy między podwykonawcą a generalnym wykonawcą może okazać się, że inwestor w procesie budowlanym również jest

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, któremu