Myśląc o zmianie miejsca zamieszkania zwykle zastanawiamy się po prostu nad zakupem nowego lokum. Transakcje zamiany lokali nie są na

Każda osoba myśląca o kredycie, staje obecnie przed obligatoryjnym obowiązkiem wniesienia 15% wkładu własnego. Co jednak w wypadku, gdy nie