Państwa członkowskie Unii Europejskiej 1 grudnia 2020 r. uzgodniły rozszerzenie na platformy cyfrowe obowiązywania regulacji wspólnotowych w zakresie przejrzystości podatkowej.