Zarówno wstępny odczyt inflacji, jak i szczegółowy szacunek dynamiki PKB, w trzecim kwartale przynoszą zaskoczenia. Należy do nich m.in. wzrost