Rentowność obligacji USA spadła do najniższych poziomów od półtora roku, retoryka przedstawicieli banków centralnych jest coraz ostrożniejsza w odniesieniu do

Optymistyczne perspektywy globalnego wzrostu mogą okazać się przesadzone. Oczekujemy, że tempo wzrostu gospodarczego w 2018 roku okaże się niższe od