Komisja Europejska i Grupa EBI podpisały umowy InvestEU, które uwalniają miliardy euro na inwestycje w całej Unii Europejskiej.