Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pod koniec stycznia wyrok, w którym krytycznie ocenił praktykę pracodawcy, przyznającego dodatki do wynagrodzenia tylko

Korzystanie z usług i produktów bankowych stanowi elementarną część życia każdego człowieka, również osób z niepełnosprawnością. Mimo, że w ostatnich