Podczas dzisiejszego spotkania Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rynek liczy, że za rok możliwa jest ich

Co stało za ostatnim osłabieniem polskiego złotego? Jak długo może potrwać słabość?

4,15 proc. z najbezpieczniejszych papierów dostępnych dla inwestorów indywidualnych? Tak, to jest możliwe i już we wrześniu takie może być

Ubiegły tydzień za sprawą spotkania EBC przyniósł wyraźne osłabienie pary EUR/USD, które wpłynęło również na polskiego złotego. W tym tygodniu