Prowadząca działalność gospodarczą w Polsce podatniczka, a niebędąca czynnym podatnikiem VAT, wystawia przedstawienia rozrywkowe z użyciem kamery internetowej dla podmiotu