Open Finance, Home Broker i Open Brokers - usługi tych 3 spółek będą dostępne w oddziale franczyzowym w Ełku przy

Systematyczny wzrost przychodów z pośrednictwa kredytowego i nieruchomościowego, utrzymanie stabilnego poziomu kosztów oraz znaczna poprawa efektywności sieci sprzedażowych przy