Rynek hotelowy wstrzymał oddech     Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża,

Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa tracą niemal wszystkie surowce. Poza cukrem. Skąd bierze się ta słodka siła? Popyt przewyższa podaż,