Koło łowieckie dokonujące odstrzału sanitarnego dzików, było przekonane, że ponieważ czyni to na zlecenie wojewody, nie będzie zobowiązane do wystawiania