Usprawnienie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej przewiduje nowelizacja Prawa upadłościowego oraz niektórych innych ustaw.