W środę 12 lutego 2020 r., Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dane o odzyskiwaniu przez skarb państwa majątku pochodzącego z przestępstw.