Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 15 kwietnia 2021 r., że działania adwokata broniącego praw pełnoletnich osób, nieposiadających zdolności do czynności

W czwartek 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawowy zapis o tym, iż w braku nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, jego