Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek 22 marca o przychyleniu się do postulatów przedłużenia terminów sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok,

Członkowie KPF z branży windykacyjnej w okresie ostatnich 4 lat odzyskali już kwotę ponad 10 mld zł. Tylko w I

Członkowie KPF z branży windykacyjnej w okresie ostatnich 4 lat odzyskali już kwotę ponad 10 mld zł. Tylko w I