Inwestorzy, którzy kupili indeksowane inflacją obligacje oszczędnościowe w czerwcu ub.r. mogą zacierać ręce z zadowolenia. Wystrzał inflacji w kwietniu oznacza,

Korekta rentowności na rynkach bazowych i ich jednoczesny wzrost w Polsce, to zła wiadomość dla rodzimego rynku. Z papierów pożądanych

Wartość oszczędności na rachunkach bankowych przekroczyła 1 bilion złotych, a ich posiadacze wciąż nie mają dobrej alternatywy ich ulokowania. Część

W piątek 12 marca Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w lutym 2021 roku.