W sytuacji, kiedy rynek kontrolowany jest przez nadmiernie akomodacyjną politykę pieniężną banków centralnych, dynamiczny wzrost rentowności obligacji skarbowych stanowi pozytywną

W ubiegłym roku otwarte fundusze emerytalne ograniczyły zaangażowanie w obligacje korporacyjne o 1,5 mld zł. Dodajmy do tego umorzenia w