W czwartek 30 stycznia 2020 r., Prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował, że nie będzie powoływał nowych sędziów do sprawowania urzędu,