Polacy mają niemal taką samą kwotę zaległości po roku pandemii jak na jej starcie. Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków,

W czasie pandemii nieznacznie zmalała liczba dłużników, którzy nie płacą za domowe rachunki, za to znacznie bardziej wzrosło ich zadłużenie.