Automatyczne pozbawianie osób ubezwłasnowolnionych prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może stanowić naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Prawa