Co trzeci Polak przewiduje, że pod koniec I połowy 2022 r. inflacja w Polsce osiągnie wartość nawet do 10% –

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 134 113,7 mln EUR i tym samym

W czwartek 22 października 2020 r., Narodowy Bank Polski zaprezentował wyniki podaży pieniądza we wrześniu 2020 r. Wzrosło zadłużenie instytucji

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2019