Spadkobierca nabył spadek, w którego skład wchodziła wierzytelność, i z tego tytułu uregulował należny podatek. Gdy po 8 latach z