Globalny wzrost gospodarczy na poziomie 2.4% w 2020 r. i 2.8% w 2021 r.Brak dalszej eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy

W ciągu ostatnich pięciu lat Polska doświadczyła szybkiego wzrostu gospodarczego w przeciętnie średniorocznym tempie +4%, napędzanego przez silny popyt zagraniczny,